اشعار برای اعیاد شعبانیه

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که مرتبط با مناسبت های مختلف در ماه پر فضیلت شعبان و متناسب برای اعیاد شعبانیه بوده است خدمت شما تقدیم می شود

نمونه ای از اشعار این صفحه:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ماهِ شعبان است و دنیا غرقِ نور
عرشیان روی زمین غرقِ سُرور
مژده چون زهرا(س) پسر آورده است
مُنجی دین پدر آورده است....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان  لطفا از لیست اشعار  بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید.