تمجید از برخی شخصیت ها و تقبیح برخی از افراد ظالم و خیانت کار

با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام

در این صفحه تعدادی از اشعار بنده که در تمجید و تحسین برخی شخصیت های محبوب می باشد خدمت شما ارائه شده است

نمونه هایی از اشعار در این صفحه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
کسی مانند مادر مهربان نیست
رفیقی مثل مادر در جهان نیست
اگر بر مومنان قصر جنان است
بهشتی بی رضای مادران نیست
لطفا ابیاتی در ستایش از مادر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عشق من قاسم سلیمانی است
او که نامش نماد ایرانی است
آن دلیری که خارج از کشور
پیشه اش از وطن نگهبانی است
او که بر دشمنان فقط نامش
باعث وحشت و پریشانی است
آن دلاور نظیر نادر شاه
حمله هایش سریع و طوفانی است
تیر آرش به دست او امروز
در قلوب جنود شیطانی است
بر کند ریشه های داعش را
هرزه ای را که انگلستانی است
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
همچنین شما می توانید دل نوشته های بنده پس از شهادت آن سردار سرافراز را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خمینی کجایی که بینی وطن
فرو رفته در فقر و ظلم و لجن
کسانی تو را ضمن ارج و سپاس
کنند این زمان با پیمبر قیاس
ولی بین اسلام و این انقلاب
شباهت نبینم به هر وجه و باب
خودت هم یقین تحت نام ولی
نکردی عمل چون نبی(ص) یا علی(ع)
پیمبر نه بود از خلایق جدا
نه بودش قساوت  نه جور و جفا
پس از آنکه شد مکه تسخیر او
هزاران نفر را نکشت از عدو
پس از مرگ عثمان علی هم نکشت
کسی از امیران ریز و درشت
ولیکن تو کشتی هزاران نفر
از افراد فعال و  صاحب نظر.....
در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بیان مختصری از
سازندگی و خدمات ارزشمند
رضاشاه به ایران
به دل با یاد حق با نیتی صاف
نویسم مطلبی از روی انصاف
به دور از کینه یا بغض و عداوت
کنم تاریخ ایران را قضاوت
قضاوت بر عملکرد رضاشاه
همان فعال روشن بین و آگاه
همان شاهی که مثلش در وطن نیست
کسی مانند او در دید من نیست
که آن خدمت که از وی دیده ایران
ندید از حاکمی در طول دوران....
در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به هر جا ناشی و نادان وزیر است
زبان منطق و برهان اسیر است
اگر بد بوده دوران رضا خان
که می شد فرخی در کنج زندان،
مگر این دوره شاعر بوده آزاد
که گوید نقد زالوهای شیاد؟
اگر عشقی ترور می شد در آن روز
به دست عاملانی آتش افروز ،
ولی امروزه با تحقیر و توهین
شود شاعر ترور با درد سنگین..‌‌.
در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
متملق
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
پدر یعنی نماد مهر و یاری
ستون زندگی با استواری
پدر باشد دعایش در دو عالم
کلیدی بهر کسب رستگاری
با عرض تبریک به مناسبت روز پدر لطفا با مراجعه به صفحه ی زیر اشعاری در وصف پدر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدای علم و تکنیک
گویم به شما سلام و تبریک
تبریک و سلام گرم و مطلوب
بر جمع معلمان محبوب

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
تقدیر از

بهترین معلم زندگی ام

جناب آقای مهندس همدانیان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اول به نام و یاد خدا ضمن احترام
گویم حضور سرور و استاد خود سلام
از حرمت و مقام  معلم یکی حدیث
از حضرت علی (ع ) شده مشهور خاص و عام
فرموده واژه ای اگر آموزدم کسی
اینگونه بنده بنده ی او می شوم مدام.....

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

تمجید از معلم گرامی

جناب آقای فرود براهیمی

استاد شعر و ادبیات
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنده بادا فروغ فرخزاد
با چنان طبع گرم و شیوایش
آفرین بر چنان قریحه ی او
مرحبا بر بیان گویایش
در تقابل به جور نامردان
او زبان تمام زنها بود
یک طرف او بقیه در یکسو
چیره او شد اگر چه تنها بود
حس مردانه در وجود فروغ
دیده می شد به شکل گستاخی
بین ما هر زنی چنین باشد
می رود زیر تیغ سلاخی
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
محمد جان! عزیز دل کجایی؟
چرا دیگر به پیش ما نیایی ؟
کجا رفتی که مادر بی قرار است
پدر هم روزگارش بی تو تار است
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر که غم نامه هایی در غم مرگ فرزند و جگر گوشه و جوان ناکامم در آن آمده است ، مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♥♥♥♥♥
جهان در پیش چشم بنده تار است
دلم خون از جفای روزگار است
شکایت دارم از این بخت و تقدیر
که از داغی شدم از زندگی سیر
که مردی با مروت از جهان رفت
ابرمردی شریف از اصفهان رفت
لطفا ادامه ی شعر و شرح مختصری از دوست بسیار عزیز و صمیمی ام سید صابر موسوی زاده را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♥♥♥♥♥
عزیزان تسلیت! جانان جان رفت
پدر ؛ آن نازنین مهربان رفت
نباشد این عزا مختص فامیل
که از ایران دلیری قهرمان رفت
لطفا ادامه ی شعر و دیگر غم نامه هایی که در سوگ وفات دوست بسیار عزیز و صمیمی ام آزاده و جانباز سرافراز مرحوم حاج عباس فولادگر سروده ام را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♥♥♥♥
یکی از رفیقان که چون جان ماست
حسین رضازاده ی با صفاست
به ماهی که مهمانی حق به پاست
رضا زاده مهمان فضل خداست
لطفا غم نامه ای که در سوگ وفات دوست و همکار بسیار عزیز و صمیمی ام حسین رضازاده سروده ام را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
وقتی سری برای رضای خدا رود
فرقی نمی کند تن بی سر کجا رود
باید کسی که شیعه و دلداه ی علی است
در زندگی همیشه پی مقتدا رود
بی شک نمیرد آنکه شود کشته چون حسین
پاینده آنکه در گذر کربلا رود
لطفا متن کامل این شعر و دیگر دل نوشته های بنده در زمینه ی شهادت مظلومانه ی سرباز مدافع حرم شهید حججی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
❤❤❤❤❤
برای مطالعه ی شعر انتخابی تان لطفا از لیست اشعار بر روی نام شعر مورد نظر کلیک کنید